Lider a Manager

Lider a Manager

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 22.11.2019 10:00
zakończona

Opis wydarzenia
Trzygodzinny warsztat jest częścią programu szkolenia Certified International Management Professional® (cimp®)  American Certitication Institute. Podczas warsztatu dotkniemy ról menedżerskich, stylów kierowania, pokażemy jak identyfikować i rozwijać swój indywidualny styl w zarządzaniu. Biorąc udział w warsztacie zobaczysz, jakie znaczenie dla pracowników ma styl kierowania menedżera i odpowiemy sobie na pytanie, które role menedżerskie sprawdzają się w określonych sytuacjach. Warsztat zostanie przeprowadzony w oparciu o narzędzia i metodyki zarządzania oraz będzie miał charakter praktyczny.

Bio prowadzących:

Małgorzata Józwik – Właściciel, MJ2 Team Managers

Trener posiadający doświadczenie w: szkoleniu kadr, projektowaniu procesów szkoleniowych, weryfikacji efektywności kształcenia kadr wewnętrznych, wdrażaniu rozwiązań z zakresu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Lubi realizować projekty społeczne i kulturalne. Ma doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak również budżetu Państwa i UE, realizowane przez przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe. Pełniła także rolę dyrektora ds. projektów w placówkach systemu oświaty. Posiada doświadczenie związane z doradztwem dla firm, wdrażaniem procesów organizacyjnych oraz dwunastoletnie doświadczenie trenerskie w zakresie prowadzenia warsztatów, seminariów i szkoleń. Doświadczenie trenerskie zdobywała, pełniąc rolę trenera wewnętrznego w PKO Banku Polskim, jednocześnie ukończyła studia podyplomowe „Trener biznesu” Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Ukończyła Szkołę Trenerek i Trenerów Heuresis. Lubi teatr, film, śpiew, a doświadczenie na scenie stara się wykorzystywać w pracy zawodowej. Posiada certyfikaty American Certification Institute: Certified Professional Business Trainer (CIPT); Certified International Professional Manager (CIPM). 

Małgorzata Janczarek – Właściciel, MJ2 Team Managers

Jestem trenerem, menadżerem i doradcą posiadającym doświadczenie związane z zarządzaniem strategicznym, wdrażaniem procesów organizacyjnych, zarządzaniem zmianą i projektami oraz osiemnastoletnią praktykę trenerską w zakresie prowadzenia warsztatów, seminariów i szkoleń. Posiada doświadczenie związane ze wsparciem organizacji we wdrażaniu procesów organizacyjnych, projektów rozwojowych, innowacyjnych, wdrożeniowych, edukacyjnych, społecznych i badawczych oraz wdrażaniu rozwiązań z zakresu Polskiej Ramy Kwalifikacji. Doświadczenie zdobywała także pełniąc funkcję nauczyciela akademickiego, kierownika centrum doskonalenia zawodowego, prezesa zarządu w firmie szkoleniowej, dyrektora do spraw jakości i rozwoju w placówkach systemu oświaty, kierownika systemu wewnętrznej informacji finansowej uczelni wyższej, doradcy i eksperta w opracowaniu i wdrażaniu strategii dla organizacji oraz w procesach oceny kapitału społecznego. Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu organizacji i zarządzania. Ukończyłam Szkołę Trenerek i Trenerów Heuresis. Posiada także certyfikaty American Certification Institute: Certified Professional Business Trainer (CIPT); Certified International Professional Manager (CIPM). W pracy lubi uwzględniać zasady celowości, efektywności i komplementarności działań, projektowanych w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. We wdrażanych procesach docenia rolę i znaczenie kapitału społecznego. Nie boi się wyzwań i sytuacji złożonych, wymagających koordynacji działań na wielu płaszczyznach.
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
22.11.2019 10:00
Zakończenie:
22.11.2019 13:00

KUL, al. Racławickie 14, Lublin, Centrum Transferu Wiedzy sala 56

Pokaż na mapie

Strona rejestracji:
https://lider-a-manager-tp2019-l.konfeo.com

Udostępnij znajomym

Organizator

Biuro Karier Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie

aneta.bronska@kul.pl

81 445 41 31

Korzystamy z plików cookies zgodnie z naszą Polityką Prywatności
pl